Son Dakika Haberler

Terken Hatun kimdir? Melikşah’ın eşleri kim?

Terken Hatun kimdir? Melikşah’ın eşleri kim?
Okunma : 1 Yorum

Terken Hatun döneminde tek eşliliği getiren güçlü kadınlardan biri… Kızını Halifeye verirken tek işi olmasını başka kadın olmayacağını şart koşmuş asil bir kadın. Tarihteki en güçlü kadınlar arasında gösterilen Terken Hatun kimdir? Melikşah’ın eşleri kim?

TERKEN HATUN KİMDİR?

Terken Hatun veya Celâliye Hatun, Selçuklu Devleti’nin hükümdarı Melikşah’ın eşi ve I. Mahmud’un annesi. Gerçek adı bilinmeyen Terken Hatun’un babası, Batı Karahanlıların kurucusu İbrahim Tamgaç Han’dır. 1064 veya 1068 yılında Sultan Melikşah ile evlenmiştir. Terken hatun, en küçük oğlu için yaşları büyük olan Berkyaruk ve Tapar’un yerine tahtı ele geçirmek için iç savaş çıkarmıştır.

dd s Habernet

TARİHTEKİ EN GÜÇLÜ KADINLARDAN BİRİ TERKEN HATUN

Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın (1072 – 1092) eşi Terken Hatun. Bir Karahanlı kızı olan Terken Hatun o kadar hırslıdır ki, kendinden doğan çocuğunu tahta çıkarabilmek için kocasıyla vezir Nizam-ül Mülk’ün arasını açmış, çünkü Nizam-ül Mülk diğer veliaht Berkyaruk’u destekliyordu. Melikşah Bağdat’a giderken Nizam-ül Mülk de onu takip ediyordu. Yolculuk sırasında Nizam-ül Mülk, Batınîler tarafından katledildi (1092). Sultan Melikşah da Bağdat’ta iken, Halife Muktedî ile halifelik veliahtının kim olacağı konusunda bir anlaşmazlık yaşamış ve 19 Kasım 1092’de zehirlenerek öldürülmüştü. Bu iki ölümde iktidar hırsıyla 4 yaşındaki oğlu Mahmud’u tahta geçirmek isteyen Terken Hatun’un etkili olduğu şüphesi kendisini hissettirmektedir.

Terken Hatun kimdir?
Terken Hatun minyatürü

“Terken”, hükümdarlık yetki ve hukukuna sahip hatun anlamına gelen bir unvandır.

Terken Hatun’un yaşadığı çağ, her biri birbirinden güçlü ve renkli aktörleri ile adeta altın çağdır. Vezir Nizamül mülk, İmam-ı Gazzali, Ömer Hayyam, Hasan Sabbah’ın sahne aldığı çağ; olabildiğince zengin ama o ölçüle kanlı ve entrikalarla kaplı idi. Bu altın çağda neredeyse hükümdarla eşit yetkilere sahip Terken Hatun, siyasetin hep kalbinde idi.Karahanlı Hükümdarının kızı olduğu için, hükümranlık genini doğmadan karakterinde taşıyordu.

Alparslan’ın oğlu Melikşah ile evlilik tarihini İbnü’l –Esir 1064 olarak verir. Terken Hatun’un Melikşah’tan üç erkek bir kız çocuğu olur. Kaynaklarda kızı Mah-Melek Hatun’a talip olan Halife’nin,vezirini istemek için gönderdiğinde. Melikşah veziri, Terken Hatun’a gönderir. Yüklü bir mihr isteyen Terken, Halifenin başka eşi ve cariyesi olmaması koşuluyla kızını verebileceğini bildirir. Böylece bin sene evvel, tek eşliliği hayata geçirmiştir. Hayatı, ünlü devlet adamı Nizamülmülk ile mücadele içinde geçmiş.

Doğum tarihi: 1055, Karahanlılar
Ölüm tarihi ve yeri: 1094, İsfahan, İran
Eş: I. Melikşah (e. 1064)
Ebeveynler: Böritigin
Çocuklar: I. Mahmud
Evler: Karahanlılar, Selçuklu Hanedanı

MELİKŞAH’IN EŞLERİ KİM?

Terken Hatun (İbrahim Tamgaç Han’ın kızı, Ahmed, Davud, I. Mahmud ve Mah Melek Hatun’un annesi.)

Zübeyde Hatun (Emir Yakuti’nin kızı, Berkyaruk’un annesi.)

Taceddin Seferiyye Hatun (Cariye kökenli, Muhammed Tapar ve Ahmed Sencer’in annesi.)

ERKEK ÇOCUKLARI

Ahmed

Davud

Berkyaruk

Muhammed Tapar

Ahmed Sencer

I. Mahmud

Tuğrul

Emir

Humar

KIZ ÇOCUKLARI

Cevher Hatun (Gazneli III. Mesut ile evlenmiştir.)

Mah Melek Hatun (Abbasi Halifesi Muktadi ile evlenmiştir.)

Seyyide Hatun (Abbasi Halifesi Mustazhir ile evlenmiştir.)

YORUMLAR (1)

  1. Celaleddin Harzemşah kimdir? Celaleddin Harzemşah Türk mü? » Habernett – Habernett diyorki:

    […] dünyasının yetiştirdiği sultanların en büyüklerinden biri olan Celâleddin , babaannesi Terken Hatun’un kendisine karşı çıkması sebebiyle veliaht tayin […]