Son Dakika Haberler

Tarihsel anlamda ilk halkla ilişkiler modeli ‘Basın Ajansı Modeli’

Tarihsel anlamda ilk halkla ilişkiler modeli ‘Basın Ajansı Modeli’
Okunma : Yorum Yap

Tarihsel anlamda ilk halkla ilişkiler modeli ‘Basın Ajansı Modeli’dir. Basın Ajansı Modeli ya da Tanıtım Modeli, James E. Grunig ve Todd Hunt’un ortaya koyduğu halkla ilişkiler uygulamalarının dört modelinin ilkidir. 1850-1900 yılları arasındaki halkla ilişkiler çalışmalarını kapsamaktadır.

TARİHSEL ANLAMDA İLK HALKLA İLİŞKİLER MODELİ

Basın Ajansı Modeli’dir. 1850-1900 yılları arasındaki halkla ilişkiler çalışmalarını kapsamaktadır.

HALKLA İLİŞKİLER NEDİR?

Halkla ilişkiler bir işletmenin ya da bir kurumun iletişim kurmak amacıyla yürüttüğü kamu yararını esas alan düzenli faaliyetlerdir. Bağlantı kurduğu kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Kurum ve kişilerin itibar yönetimidir. Halkla ilişkiler hizmet verdiği hedef kitle ile daha etkili iletişim kurma yöntemidir. Halkla ilişkiler; bir işletmeyi, müşterileri ile bağlantılı olduğu kişilere sevdirme, saydırma belli bir tutum benimsetme onları inandırma sanatıdır.

Kurumsal Halkla İlişkiler (CPR)

Kurumsal halkla ilişkiler, kurum ve kuruluşların iletişim halinde olduğu hedef kitleler ile ilişkileri düzleyen, bu kişilerin kurumlara karşı bilgi edinme, ilgi duyma ve sempatilerini kurumsal kimliğe dönüştüren sistemdir. Kurumsal halkla ilişkiler hedef kitleyle çift yönlü iletişim sürecine girer. Kurumlar tarafından belirlenen iletişim araçlarıyla hedef kitleye iletilen mesaj bu sürecin ilk yönünü oluşturur. Hedef kitlenin bu mesaja vereceği tepki bu sürecin tam tersi yönünde hareket eden ikinci yöntemini oluşturur. Bu süreçte genelde kamuoyu oluşturma tekniklerinden yararlanılır. Kurumsal halkla ilişkiler şu işlevleri yerine getirir;

-Danışmanlık tavsiye
-hakkında yayınlar
-Kurumsal imaj doğrultusunda reklam ve mesajlar
-Kamuoyu yaratma
-Kurumun rakipleri arasındaki mevcut görünürlük ve güvenilirliğini gerçekçi bir şekilde teşhis etme
-Hedef kitlenin zihnine giden yolları belirlemek üzerine iletişim taktiklerinden yararlanmak
-halkla ilişkilerin gerçekleştirdiği faaliyetlere baktığımızda Kurumsal Halkla İlişkiler klasik halkla ilişkilerin sorumluluklarını yerine getirdikleri görülür.

Pazarlama Yönlü Halka İlişkiler (MPR)

Pazarlamaya yönelik halkla ilişkiler satışı ve hedef kitleyi memnun etmeyi amaçlayan, şirketlerin ve tüketicilerin isteklerini, çıkarlarını ve özel ilgi alanlarını belirleyip, güvenilir bilgi ve etkileşim iletişimini kullanan yürütme ve değerlendirme sürecidir. Firma ile onun çevresinde olan kurum ve kuruluşlarla karşılıklı etkileşimi, iş birliğini, anlaşmalarını sağlayan faaliyetlerin bütünüdür. Çalışanların yöneticiler arasındaki iletişimini, firmanın tüketicilerle olan ilişkilerini, kamu ve basın kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenleyen faaliyetlerde bulunur.

Pazarlama iletişiminde halkla ilişkiler önemli bir yere sahiptir. Markanın önem kazanması tüketicinin etkisinin artması ve iletişimin pazarlama düşünceleri üzerindeki etkileşimi bu alanın önemini artırdı. Çoğu kez tüketici önceliği sebebiyle birçok firma pazarlama fonksiyonunu diğer fonksiyonlardan üstte tutar. Bu fonksiyonun gücü ve başarısı halkla ilişkiler çalışmalarıyla birebir bağlantılıdır. Pazarlamada halkla ilişkiler işletmenin satışını arttırmak amacıyla pazarlama stratejilerini destekler. Pro-aktif ve Re-aktif olmak üzere ikiye ayrılır. Pro-aktif ürün tanıtımı(lansman) ve ürün çeşitliliğinde meydana gelen değişiklikleri pazarlama ve iletişim unsurlarını bütünleştirerek ürün lansmanına haber değeri katar. Pazarlama ve iletişimin birlikteliğidir. Re-aktif ise kurumların karşı karşıya kaldığı negatif durumları sıkıntısız atlatabilmesine yönelik kullanılan yöntemdir. Genel olarak kriz zamanlarında yapılan halkla ilişkiler faaliyetidir.

MPR genel olarak şu faaliyetlerde bulunur;

Yeni ürünlerin tanıtımında yardımcı olur
Mevcut ürünlerin canlandırmak tanıtımını yapmak
Ürünü destekleyen güçlü bir firma imajını yaratmak
Hedef kitlenin ürüne olan ilgisini artırmak, güvenlerini kazanmak.
Kriz gibi durumlarda olumsuz etkileri azaltmak
Yeni pazarlar bulmak, zayıf olan pazarlara destek vermek
Günümüzde halkla ilişkiler ve pazarlama sıkı bir ilişki içerisindedir. Böyle bir strateji tarafından yürütülen pazarlama çalışmaları firmaların başarıya ulaşma noktasında ilerleyiş hızlarına hız katmaktadır.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)