Son Dakika Haberler

Semisirküler kanallar nedir? Otolit organlar nelerdir?

Semisirküler kanallar nedir? Otolit organlar nelerdir?
Okunma : Yorum Yap

Kanallar uzayın üç düzlemini (x, y, z) temsil etmektedir.  Birbirlerine 90 derecelik bir açı ile konumlanmışlardır.
SSK’ların açılarının bu sabit ilişkisine ortogonality denir. Peki..Semisirküler kanallar nedir? Semisirküler kanalların görevleri nelerdir?

Semisürküler kanallar

SEMİSİRKÜLER KANALLAR NEDİR?

Kanallar 1 mm çapındadır.

• 240 derecelik bir tur yaparlar.

• Başın açısal hareketlerinden sorumludurlar.

Her iki kulaktaki SSK’lar birbirleriyle eşleşmiş durumdadır. (simetrik)

Sol lateral SSK=Sağ lateral SSK

Sol anterior SSK=Sağ posterior SSK

Sağ anterior SSK=Sol posterior SSK

SEMİSİRKÜLER KANALLARDA ENDOLENF SIVISI 

SSK’lar içerisinde endolenf adı verilen bir sıvı mevcuttur.

• Endolenf, yüksek potasyum ve düşük sodyum oranına sahiptir.

• Kanallar membranöz labirent ile çevrilmiştir.

Kanalların bir ucunda ampulla adı verilen genişleme mevcuttur.

Anterior ve posterior SSK’ların ampullasız uçları birleşerek common crus oluştururlar.

Semisürküler-kanallar

Her SSK ampullasında, krista adı verilen sensör bir doku mevcuttur.

• Her kristanın üzerinde, kupula adı verilen jel kıvamında bir sıvı vardır. Endolenf ile aynı yoğunluğa sahip olup, mükemmel bir hareket hassasiyetine sahiptir.

Ampulla

Kristalara gömülü şekilde yer alan tüy hücreleri (stereosil) mevcuttur. Bu hücreler, kupulanın hareketi ile hareketlenir

Semisürküler-kanallar-Krista

SEMİSÜRKÜLER KANALLARIN GÖREVLERİ

Her bir nöronda, 50-100 arası stereosil ve 1 kinosilyum vardır.

En büyük stereosil, kinosilyumdur.

Stereosiller, kinosilyuma doğru giderek artan bir morfolojiye sahiptirler.

Her bir sil, tepe noktalarından birbirine bağlıdır. Bu bağlanma elektriksel akımın başlamasında ilk etabı oluşturur.

İki tip tüy hücresi mevcuttur:

Tip I (Kadeh) Hücreleri: Kalın miyelinli sinirler ile bağlantılıdır.

Tip II (Silindirik) Hücreler: İnce ve az miyelinli sinirlerle bağlantılıdır.

MİYELİN=HIZ

Nöronlardaki miyelin miktarı ile uyaranın hızı doğru orantılıdır.

 Kadeh şeklindeki Tip I hücreler ile bağlantılı olan sinirler daha kalın miyelinli olduklarından uyaranlara daha çabuk cevap verirler. 

İki adet otolit organ vardır:

-Utrikül  

-Sakkül

Utrikül: Horizontal hareketlerden sorumludur.

Sakkül: Vertikal hareketlerden sorumludur.

Utrikülde 30 bin, sakkülde ise yaklaşık 10 bin tüy hücresi bulunur.

Tüy hücreleri, makula adı verilen duyusal bir alanda yer alır.

Makula: Utrikül ve sakkülün iç yüzeyinde yaklaşık 2 mm çapındaki duyusal alandır.

Tüy hücreleri makula üzerine oturmuştur ve yüzeyini jelatinöz bir membran kaplamaktadır

Tüy hücreleri, SSK’lardan farklı olarak aynı sırada dizilmemişlerdir. Bunun yerine striola adı verilen merkeze göre dizilmişlerdir.

Utriküldeki tüy hücrelerinin kinosilyumları birbirine bakarken, sakküldeki tüy hücrelerinin kinosilyumları uç taraflardadır.

OTOLİT ORGANLAR NELERDİR?

Otolit organlar içerisinde, adından da anlaşılacağı üzere otokonya adı verilen CaCO₃ (kalsiyum karbonat)’ten yapılmış granüller bulunur.

Bu kristallerin yoğunlukları endolenften daha fazladır. Bu yoğunluk farkı beyne hareketle ilgili kuvvet ve yön bilgisini gönderir.

Utrikül ileri-geri,

 Sakkül aşağı-yukarı, hareketlerin algılanmasını sağlar. Bu iki sistemin birlikte çalışması, hareketin yön ve hız bilgisini bize verir.

SSK’ların her biri ise sadece tek boyutlu hareket bileşenini algılamaktadır.

Denge sistemi; üç boyutlu uzayda oryantasyonumuzu sağlayan ve buna göre, düşmeyi engelleyecek şekilde vücut postürümüzü ayarlayan bir mekanizmadır. Peki… Vestibüler sistem nedir? Vestibüler sistem ne işe yarar?

VESTİBÜLER SİSTEM NEDİR? 

Denge mekanizmasında;

 Vestibüler Sistem

 Vizüel Sistem

 Proprioseptif Sistem

Bu üç sistemden bilgiler alınarak, santral yollara iletilir.

Üç sistemin birbiri ile uyumlu çalışması gerekmektedir.

 Birinin çalışmaması sistemi aksatsa da, diğer mekanizmalar ile zaman içerisinde telafi edilebilir.

 Bilinçli ya da refleksif olarak denge sağlanabilir.

VESTİBÜLER SİSTEM

Periferik Vestibüler Sistem
(Semisirküler Kanallar) (Otolitler) (8.sinir)

Santral Vestibüler Sistem
(Vestibüler Çekirdekler) (Serebellum) (Spinal Kord) (Korteks)

1 s Habernet 

Vestibüler sistem nedir? Vestibüler sistem ne işe yarar?

2 s Habernet

Semisirküler Kanallar

• Kanallar uzayın üç düzlemini (x, y, z) temsil etmektedir.

• Birbirlerine 90 derecelik bir açı ile konumlanmışlardır.

SSK’ların açılarının bu sabit ilişkisine ortogonality denir.

Kanallar 1 mm çapındadır.

• 240 derecelik bir tur yaparlar.

• Başın açısal hareketlerinden sorumludurlar.

Her iki kulaktaki SSK’lar birbirleriyle eşleşmiş durumdadır. (simetrik)

Sol lateral SSK=Sağ lateral SSK

Sol anterior SSK=Sağ posterior SSK

Sağ anterior SSK=Sol posterior SSK

SSK’lar içerisinde endolenf adı verilen bir sıvı mevcuttur.

• Endolenf, yüksek potasyum ve düşük sodyum oranına sahiptir.

• Kanallar membranöz labirent ile çevrilmiştir.

Vestibüler çekirdekler ponsta/medulla ile pons arasında yer alır. Baş hareketi sırasında cisimlerin retinadaki görüntüsünü sabit tutarız ve gözler, baş hareketi ile uyumlu olarak ters yönde hareket eder. Yerçekimine karşı postürün stabilitesinin korunmasına yardımcı olur.

Başın beklenmedik anda bir yöne çevrilmesi durumunda, baş pozisyonu eski halini almak ister. Tüm saydığımız bu durumlarla beraber çalışır vestibüler çekirdekler peki Vestibüler çekirdekler nelerdir? Vestibüler çekirdekler nerede yer alır?

VESTİBÜLER ÇEKİRDEKLER

4 adet vestibüler çekirdek vardır:

*Superior

*Inferior

*Lateral

*Medial

qw s Habernet

Superior Vestibüler Çekirdek

* VOR için ana çekirdektir. VOR’u başlatır.

*SSK’lardan çıkan afferent fibrillerin toplanma noktasıdır.

*SSK’ların bilgisini taşır.

Medial Vestibüler Çekirdek

*En büyük çekirdektir.

*Superior vestibüler çekirdek ile birlikte VOR oluşumunda görevlidir.

*SSK’ların bilgisini taşır.

* VSR’ye katkı sağlar

Inferior Vestibüler Çekirdek

* Bilinmeyeni en fazla olan çekirdektir.

*Serebellum, spinal kord ve diğer vestibüler çekirdeklere efferentleri bulunur.

*Otolit organlardan bilgi alır.

Lateral Vestibüler Çekirdek

*Serebellumdan gelen bilgileri alır.

*Otolit organlar ile alakalı uyarıları taşır

VOR

İnen MLF ve Çıkan MLF nedir öğrenmek için. TIKLAYINIZ

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)