Son Dakika Haberler

Rüyada Süt Görmek

Rüyada Süt Görmek
Okunma : Yorum Yap

Rüyada süt görmek,süt emmek,süt sağan,süt ve bal kabı,süt anne görmek ile ilgili gerçek tabirler içeriğimiz de…

Rüyada Süt Görmek

Rüyada süt görmek,bu rüya islam fıtratına yorumlanır. Süt, meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Memesinden de süt aktığını görmek, dünyanın rüya sahibine yönelmesine ve şansının açık olacağına yorumlanır. Yoğurt olmuş süt görmek, ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı, haram mala işaret eder.

Rüyada insan sütü görmek, helal rızk, evlat malı, geçim cihetinden keder olarak yorumlanır. At sütü içtiğini görmek, devlet tarafından kendisine erişecek mal, hayır ve menfaate yorumlanır. Süt içtiğini görmek, helal rızk, helal mal, ilim, hikmet ve mülke yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında yılan sütü içtiğini görmesi, Allah’u Teala’nın rızası ile hayırlı bir amel işleyeceğine yorumlanmıştır.

Hasta kimsenin süt içtiğini görmesi, ilaca, rızka, hayvanlara sahip olmaya, mala, nimete ve afiyete kavuşmaya yorumlanır. Çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görmek, çocuğunu kendi ahlakı gibi terbiye edeceğine işaret eder. Bir kadının sütünü emdiğini görmek, mal ve kazanca işaret eder. Dişi at sütü içtiğini görmek, devlet reisi ile karşılaşmaya yorumlanır. Diğer hayvanların sütü, onlardan sağılan miktarca bereket ve güzel rızıktır.

Süt sağmak hile ile yorumlanır. dişi deve sağmak, Arap ülkesinde sadaka, öşür gibi vergileri tahsil etmeye memuriyettir. Siyah ve siyah olmayan develerden doğmuş deveyi sağmak ise, arap olmayan sadaka ve sair şeyleri tahsil etmeye, Sünnet-i Seniyye’ye tabi olmaya ve islam fıtratı üzere yapılacak bir hizmet olarak yorumlanır.

Yeni doğmuş devenin süt din fıtratıdır. Bundan dolayı bir kimse yeni doğmuş devenin sütünü içse, bir yahut iki veya üç defa emse, rüya sahibinin yaratıldığı islam fıtratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekat ve sadaka vermesine yorumlanmıştır. Koyun sütü içtiğini görmek hayra, rahatlığa, sevinç ve huzura yorumlanır. Dişi aslandan süt emdiğini görmek, mala, nimete ve düşmana galibiyete yorumlanır.

Süt içtiğini görmek, helal mal, ilim ve hikmettir. Sağılmış sütü Koyun, deve, sığır ve manda sütü, bunların hepsi toplu maldır. Bunların yoğurdu üzüntü ve kederdir. içmek, mal ve mülk ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında köpek sütü içtiğini görmesi, şiddetli bir korkuya ve zalim bir kimse ile gelecek mala yorumlanmıştır. Köpek sütü rüyası, kuvvet ve kudrete de yorumlanmıştır. Bir geyiğin sütünü içmek az bir mala işaret eder.

Bir çocuğu erkek, kız, büyük veya küçük,sütten kesmek veya sütten kesildiğini görmek, hayır değildir. Zarar ve ziyana işaret eder, rızkın noksanlığına da yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında kurt sütü içtiğini görmesi, reislikle yorumlanır ve halkın mallarını zorla ve hükmederek ellerinden almaya işaret eder. Zira kurt, zorbalık ederek karnını doyurur.

Vahşi hayvanların sütünü içtiğini görmek, az bir mala sahip olmaya işaret eder. Yaban eşeğinin sütünü içtiğini görmek, sonradan şifa bulacağı bir hastalığa yakalanmakla yorumlanır. Domuz sütü içtiğini görmek, büyük bir mala sahip olmaya yorumlanır. Akrep veya yılan gibi sokucu hayvanların sütünden içtiğini görmek, rüya sahibinin düşmanları ile arasının düzeleceğine yorumlanır.

Rüyada sütü olmayan şeylerin sütünü bulmak, rüya sahibinin arzu ettiği şeylere nail olmasına işaret eder. Hasta kimseler için süt rüyası, ilaca, rızka, hayvana malik olmaya ve onun huy ve ahlakı ile ahlaklanmaya yorumlanır. Koyun sütü, iyi bir maldır. Sığır sütü, zenginliktir. Katır sütü, zorluk, şiddet ve musibettir, diye yorumlanır. İnsan sütü, erbabından başkasına verilmesi doğru olmayan bir emanettir, denilmiştir. Tilki sütü, sonradan iyileşeceği bir hastalık ve bir kimsenin üzerinde olacağından dolayı erişeceği cüzi bir rızıktır. Tilki sütü rüyasının hastalıktan şifa bulmaya yorumlanır.

Rüyada Süt Emmek

Başka bir kadından süt emmek, yetimliğe, ihtiyaca, telef olmaya ve mizacın değişmesine yorumlanır.Bir kadının rüyada birisini emzirdiğini görmesi, dünya kapılarının ve sebeplerinin üzerine kapamasına veya onların tamamına yorumlanır. Bir adamın rüyada, sütten kesilmiş bir çocuğu emzirdiğini görmesi, hapisliğe, zindana düşmeye yorumlanır. Veya rüya sahibi hastalığa tutulur.

Hamile kadın için bu rüya hamilelikten kurtulmaya işaret eder. Emziren kadın, çocuk memesini terk edinceye kadar ona mahkumdur. Bu yorum ister çocuk olsun ister büyük kimseler olsun, yorum değişmez. Bir kadının, rüyasında bir erkeğin kendisinden süt emdiğini görmesi, erkeğin, o kadından emdiği süt miktarınca malından faydalanacağına yorumlanır. Kendi annesinin sütünü emdiğini görmek, izzet ve şerefe, ulvi mertebe ve şanına yorumlanır. Bir kadının kendi çocuğunu emzirdiğini görmesi, o çocuğun, yüksek mertebe ve şanına yorumlanır. Bir kadının kendi memesinden süt içtiğini görmesi, öz kızının mirasından faydalanacağına yorumlanır. Bir kadını başka bir kadının memesini emdiğini fakat süt çıkmadığını görmesi, hayra Rüyada görülen süt, taze ve tatlı ise, malın ve dinin bolluğuna; ekşi olursa, mal ve dinin noksanlığına işaret eder.

Sütün taze peynir olduğunu görmek, ve ondan yemek, helal mala ve geniş rızka işaret eder. emmesi, rüya sahibi için şiddet ve meşakkattir. Sonra Yüce Allah onu şiddet ve meşakkatten kurtarır.

Rüyada Süt Sağan Görmek

Rüyada Süt sağan görmek,süt sağan bir kimseyi görmek, rızk, menfaat, nimet, yumuşak söz ve güzel siyasete yorumlanır. Sığır sağıcısını görmek, para işçi tutan kimselere yorumlanır. ile Sütçü görmek, ilim, hidayet helal rızk, fıtrat ve yaradılışa yorumlanır.

Rüyada Süt Ve Bal Kabı Görmek

Rüyada süt ve bal kabı görmek,içine süt veya bal konan kap görmek, alim veya çok zengin bir kimseye yorumlanır. Kap, tunç veya bakırdan ise, gittikçe eksilecek ve zarara uğrayacak mala yorumlanır. Toprak çömlek içinde süt görmek, hayra nimete işaret eder. Bakır kap içinde görmek, zarara işaret eder. Sütlaç, muhallebi, tavuk göğsü gibi sütten yapılan tatlılardan görmek ve yemek, hayır ve menfaate, helal rızka, sıhhat ve selamete yorumlanır.

Rüyada Süt Anne Görmek

Rüyada süt anne görmek, rüya sahibinin kendi annesini görmesi gibi yorumlanır. İyilik, bereket, hayır ve menfaate işaret eder.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)