Son Dakika Haberler

Rüyada Çamurlu Su Görmek

Rüyada Çamurlu Su Görmek
Okunma : Yorum Yap

Rüyada su Görmek,Suya Dalmak,Su İbriği görmek,Su İçememek,Su Hayvanı Görmek,Sulu çamur Görmek,Su terazisi Görmek ile ilgili Tüm yorumlar içeriğimizdedir.

RÜYADA ÇAMURLU SU GÖRMEK

Rüyada çamurlu görmek; Sulu ve cıvık bir toprağın çamur haline geldiğini görmek,bir şekilde anılmaya yorumlanır. Bu rüya, Yüce Allah’a itaat etmeye ve durumun düzelmesine yorumlanır.

Sulu çamur içinde yürüdüğünü görmek, üzüntü ve fitne ve meşakkate yorumlanır. Sulu çamurun veya yoğurulmuş hamur olduğunu görmek, emeğiyle kazanıp güzel ve helal rızka sahip olmaya yorumlanır. Çamur yoğurup kerpiç yaptığını görmek, iyi sayılmaz. Çünkü kerpiç kuruyup toprak oluncaya kadar, keder, musibet ve belaya işaret eder.

Çamur rüyası bazende: “And olsun biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık.: (Mü’minûn, 12) mealindeki ayet işaretince, rüya sahibinin hanımının hamile olduğnu ve doğacak çocuğun erkek olacağına yorumlanmıştır. Rüya sahibi bekar ise onun evleneceğine işarettir.  çamurlu su görmek, rüya sahibinin hastalığının devam ile yorumlanır. Ancak sulu çamurdan çıktığını görmek, yakalandığı hastalıktan kurtulmaya işaret eder. Çamurdan kurtulduğunu, beden ve elbisesini temizleyemez ise, ona çamur miktarınca günah ve keder isabet edeceğine yorumlanır. Çamur rüyası bazen de ahlakı kötü, sert ve seyrek hamile kalan bir kadınla da yorumlanır.

Kuraklık ve kıtlık zamanında çamurlu su görmek, mahsulün bol olacağı müjdesini ve kıtlığın ortadan kalkmasına yorumlanır.

Rüyada Su Yolu Görmek

Rüyada Suya Dalmak

Rüyada suya dalmak;bir kimse rüyasında suya daldığını görse, rızkı ve menfaati bol olacaktır, diye yorumlanır. Irmağa daldığını ve bir daha çıkamadığını görmek rüya sahibinin uğrayacağı zarara ve onun sabırsızlığına işaret eder. Denize dalıp inci çıkardığını görmek, çıkardığı inci miktarınca ilme veya hazineye sahip olmaya işaret eder. Denize daldığını ve orada kendisine çamur bulaştığını görmek, rüya sahibinin devlet reisi tarafından erişeceği kötülüğe işaret eder. İnci veya başka bir şey için denize daldığını görmek, rüya sahibinin ilim veya mal veyahut bunlara benzer şey istemesine yorumlanır. Denizden inci veya başka şey elde ederse, elde ettiği şey miktarınca ilme ve mala sahip olur.

Rüyada Suya Kanmak

Susuzluktan sonra suya kandığını görmek, zorluktan kolaylığa, ihtiyaçlarının giderilmesine, tövbe ve zenginliğe, hastalıktan afiyete, ilim ve amelden kaybettiği şeylere kavuşmaya ve dinde salaha yorumlanmıştır.

Çok susadıktan sonra su içip suya kandığını görmek, rüya sahibi için feraha çıkmaya, sevince, bolluğa, günahtan arınmaya ve ilme yorumlanır.

Rüyada Su Yolu Görmek

Rüyada  Su yolu, kadına, mala veya bir alime yorumlanır. Su yolunu akıttığını gören kimse bekar ise evlenir, mala sahip olur. Bir kimsenin bahçe veya bostanını sulamak için ark kazdığını görmesi, zenginliğe, çoluk çocuğunu yedirip içirmeye ve hayra erişmeye yorumlanır. Evi veya bostanı için ark kazdığını görmek, keder, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanır.

Bazen de rüyada su yolu görmek, hizmetçilere, uşaklara veya bir yere gitmek için hazırlanan hayvanlara yorumlanır. Su arkının önünün kesilip kapatıldığını görmek, rüya sahibinin yapacağı işlerde zorluk çıkmasına işaret eder.

Meçhul bir lağıma sidik yaptığını görmek, haram yaklaşmaya yorumlanır. Kuyu kazdığını fakat kuyudan su çıkmadığını görmek, başka birine hile yapmaya yorumlanır. Ziraatini sulamak üzere ark kazdığını görmek, zenginliğe ve menfaate işaret eder. Ark kazdığını ve oradan su aktığını gören kimse, hile içine girer.

Rüyada Su İçememek

Rüyada su içemediğini görmek ;Susuzluk durumunu görmek, dinde eksiklik ve bozukluğa işaret eder. Susuzluk rüyası, fitne ve fesat çıkartan kimselerin halleriyle hallenmeye işaret eder. Su içmek isteyip de Susamış bir kimsenin ırmaktan içemediğini görmesi, bu rüya, o kimsenin üzüntü ve kederden kurtulacağına işaret eder.

Bir kimsenin su içmeyi arzu ettiği halde, içememesi veya kendisi bir ırmak kenarı, bir kuyu yanında durduğunu ve suya yetişemediğini görmesi, arzu ettiği şeye erişme imkanı bulamayacağına yorumlanır.

Rüyada Su Terazisi Görmek

Rüyada Su terazisi görmek, Yüce Allah’dan gelecek rahmete, yağmura ve pahalılıktan sonra ucuzluğa yorumlanır. su terazisinin dolduğunu, suyunun gür aktığını ve etrafına taştığını görmek, müjdeye, sevince, ucuzluk ve bolluğa yorumlanır. Su terazisinin bozulduğunu ve suda siyahlık, kötü koku gibi durumun meydana geldiğini görmek, kıtlık, yokluk ve şiddetli yorumlanır. Su terazisi rüyası bazen de devlet başkanının ineceği ve nakil yapacağı konak yerine de yorumlanır. Su terazisi, bayram ve hac aylarını başlangıcına ferahlık ve sevince de işaret eder.

Rüyada Su Tulumu Görmek

Rüyada Su tulumu görmek, sefer ve yolculuk ile yorumlanır. Su tulumu ancak seferde kullanılır. Bu rüya dar yerlere işaret eder.

Evinde su dolu tulum görmek, rüya sahibinin hanımının hamile olmasıdır. Su çocuk, tulum da karın olarak yorumlanmıştır. Su tulumu rüyası bazen fakirliğe, bazen de zenginliğe yorumlanır.

Rüyada Su İbriği Görmek

Su ibriği görmek, züht ve ibadete, çocuğa, hizmetçiye, yolcuya din ve dünyaca bir yardımcıya yorumlanır. Devlet başkanının su ibriği görmesi, mamur bir şehre yorumlanır. Ticaret erbabı için bu rüya, halktan kazanılacak olan helal mala yorumlanır.

Rüyada Su Kovası Görmek

Rüyada su kovası görmek; Kova ile kuyudan su çektiğini ve kovanın su ile dolu olduğunu görmek rızka, nimete ve mala yorumlanır. Hapiste olan bir kimsenin kuyudan kova ile su alıp yıkandığını görmesi, hapisten kurtulmaya ve hürriyete yorumlanır. Kuyudan kova ile su çekip aldığını ve rüya sahibi kendisine ait bir kaba koyduğunu görmek, hile ile mal toplamaya ve bir yerde biriktirmeye yorumlanır. Eğer suyu başka bir kaba koyarsa, o malın elinden çıkacağına işaret eder.Hanımı hamile bir kimsenin kovasını koyuya sarkıttığını görmesi, doğacak çocuğun erkek olacağına işaret eder, Elinde kova ile kuyudan su çıkarmak üzere kuyunun üzerine oturduğunu görmek, hayra yorumlanır.

Rüyada Su Köpüğü Görmek

Rüyada Su köpüğü görmek, kendisiyle faydalanacağı bir şeye işaret eder. Su köpüğü rüyası, sahibine hayrette bırakan, kendisine fay- dası olmayan bir mala yorumlanır. Çünkü köpük bir anda söner.

Rüyada Su Kuyusu Görmek

Rüyada Su kuyusu görmek, gülen ve neşeli bir kadına; kadının su kuyusu görmesi de temiz ahlaklı bir delikanlıya yorumlanır. Su kuyusu rüyası bazen de, üzüntü ve kederin gitmesine, kalp ve gönlünün açılmasına ve ihtiyaçların karşılanmasına yorumlanır. Kuyu kazdığını ve kuyudan su çıktığını görmek, zengin bir kadınla evlenmeye yorumlanmıştır. Evin duvarlarını delip, suyun dışarı fışkırdığını görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya işaret eder.

Kuyunun suyu taşıp, dışarı çıktığını görmek, o bölgede meydana gelecek üzüntü ve keder ve ağlamaya yorumlanır. Kuyuya düştüğünü görmek, rütbe ve makamının düşeceğine işaret eder. Kuyu rüyası bazen de ana-babaya, çocuğa, terbiye ediciye, öğretmene, kabre hileye, ihtiyaçları def etmeye, yolculuğa, herhangi bir arzu ve iyiliğe yorumlanır.

Ev kuyusu görmek, ev sahibine, mal ve mülke ve dükkana, hanımına, hizmetçisine ve ölümüne ve hayatına yorumlanır. Kuyu rüyası yine: erkek için iyi ve hayırlı zevceye, kadın için de güzel ahlaklı kocaya yorumlanmıştır.

Bilinmeyen bir yerde su kuyusu görmek, rüya sahibinin dünyalığıdır, denilmiştir. Rüya sahibi bundan rızıklanır, keyif ile yaşar. Bir kuyunun içine indiğini ve yarısına vardığında ezan sesi duyduğunu görmek, sefer yolculukla yorumlanır. Bir alimin kuyu üzerinde durup temiz ve berrak suyundan içtiğini görmesi, içtiği su kadar ilim ve fazilet sahibi olacağına işaret eder.

Rüyada Su Küpü Görmek

Rüyada Su küpü görmek karı veya kocaya işaret eder. Bu rüya, evin idaresine ve onun mahzenine de yorumlanır. Oyun küpleri görmek,yolculuk ve menfaate işaret eder. Su küpü rüyası hanım ile yorumlanmıştır.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)