Son Dakika Haberler

Peygamberimizin sağlıkla ilgili hadisleri

Peygamberimizin sağlıkla ilgili hadisleri
Okunma : 4 Yorum

Diğer taraftan İslâm’ın şartlarından olan “namaz” da en büyük Batılı fikir adamlarının bile kabul ettikleri gibi, “Bu asrın sonunda en büyük doktorların reçetelerine girecektir. Keza, “Oruç” bir çeşit perhiz olarak, oruç tutanı zindeleştirmekte ve sağlığa kavuşturmakta, yorulan hazım cihazını dinlendirmektedir. Peki.. Hz. Muhammed (SAV) sağlık öğütleri nelerdir?

PEYGAMBERİMİZİN SAĞLIKLA İLGİLİ HADİSLERİ

Peygamberimizin sağlıkla ilgili hadisleri Abdest ve gusül İslamiyet’in Müslümana getirdiği sağlık esaslarıdır. İslâm’da “elbiseler temiz tutulmalıdır. “Oturulan yer “temiz” olmalı. “tozlardan sakınılmalıdır.” “pislikten kaçınmak. İslâm dininin temel esasıdır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammet (S.A.V.) de milyonlara yayılan yüce İslâm dininin gereği olarak esaslı surette tıbbi bilgilere sahipti. Peygamberimizin sağlıkla ilgili hadisleri

O’nun bu görüşlerine “Tıbbi-i Nebevi” denilmektedir. Abdullah bin Mesut (R.A.) dan rivayet edilen hadis-i şerifinde: “hastaların şifa için ilaç kullanmalarını …” buyurmuştur. (Mecmeüz-zevaid….c.5, s. 84). İbn-i Abbas’ dan (R.A.) rivayet edilen hadis-i şerifin de: “Allah (C.C) dert verirken. onun devasını da vermiştir. ” “Yalnız, ölüm ve ihtiyarlığın devası yoktur. (a.g.e. c. 5, s. 85) İnsan hayatı için her birisi paha biçilmez değerde olan:
“Peygamberimiz (s.a.v.) in sağlık öğütlerinden” bir diziyi (Hadislerden yapılan iktibasları) şöylece sıralayabiliriz.

Hz. Muhammed

Peygamberimizin sağlıkla ilgili hadisleri “İnsan beslenmeye de önem vermelidir, çünkü vücudun insan üzerinde hakkı vardır.”

“Zeytinyağı yiyin ve sürünün, çünkü o mübarek bir ağacın mahsulüdür.”

Hazreti Peygamber (S.A.V.) gördüğü bir şişman adam için: “Şişman olmasaydın, senin için daha hayırlı olurdu.” buyurmuştur. “Aslında” fazla yemek yeme israftır. Allah (C.C.) israf edenleri sevmez.”

“Bir şey içmeye başlarken, besmele çekilmeli.”

“sağ elle içilmelidir.”

“Üç nefeste içmek, daha kandırıcı, zararsız ve boğazdan kolay akıcıdır.”

İçilen su kabının içerisine nefes verilmemelidir.”

“Sarhoşluk veren şeyler, içilmemeli: haramdır.”

“Her sarhoşluk veren şeyden nehyederdi.”

“Cüzzamlıdan aslandan kaçar gibi kaçmak gerekir.”

“Bir yerde veba bulunduğunu işitirseniz, oraya gitmeyiniz. Bulunduğunuz yerde meydana gelmişse oradan ayrılmayınız.”

YERYÜZÜNDE YAŞAYAN 5 ZARARLI HAYVAN

“Yeryüzünde yaşayan, zararlı beş çeşit hayvanı öldürene hiçbir günah yoktur. Bu hayvanlar şunlardır:

Yılan, Akrep, Karga, Çaylak, Fare ve Kuduz Köpek.”

“Köpek bir kabı yalarsa, onu hemen yedi defa yıkayın, birincide toprakla ovalayın.”

“Yedi şey gelmeden önce iyi ameller işlemekte acele ediniz: Kulluk vazifelerini unutturan yoksulluk, insanı azdıran zenginlik, in- sanın bedeni gücünü bozan hastalık, bunaklık getiren yaşlılık. ansızın gelen ecel, deccal ve kıyamet. Kıyamet daha ağır ve acıdır.”

Hazreti Peygamber (S.A.V.): “Allah’ım, beni affet, merhamet et, doğru yolu göster. Bana sıhhat ver. Beni rızıklandır.” diye dua ederdi. Ümmü Atiyye (R. Anhüma), yedi defa Hazreti Peygamber ile gazaya çıkmış, ashabın konaklamasını beklemiş, onlara yemek pişirmiş, yaralı ve hastalara ilaç vermiştir.
Keza, bir erkeğin de Ensar’ dan kadınlara yemek pişirmesi ve tedavi etmesi câiz sayılmıştır. Hz. Peygamber (S.A.V.) haram ile yapılacak tedavi neticesi, șifa vermez.” buyurmuştur.
“Peygamber AleyhisSelam hastalandığı zaman, ağzına bir avuç çörek otu atar, üzerine de su (zemzem suyu) veya bal şerbeti içerdi”

ÖNEMLİ SAĞLIK BİLGİLERİ

Hz. Muhammed (SAV) sağlık öğütleri “Çörek otu ölümden başka birçok dertlere devadır.” “Çörek otu ağızda çiğnenir ve üzerine bal şerbeti içilirse Karın ağrısı geçer.”
“Kimyon midede değişmez ve bozulmaz.”
Kabak yemeği yiyin, damağa kuvvet verir.”
“Sarımsak yetmiş derde devadır.”
Ayva yüreği kuvvetlendirir, gönlü ferahlatır. Kalp çarpıntısını giderir.” “Ayva aç karnına mideye kuvvet verir.”
“Hazreti Peygamber (S.A.V.) sabahları aç karnına yedişer tane hurma ve kuru üzüm yerdi.” Zeytinyağını yiyiniz ve onunla yağlanınız. Zira o mübarek bir ağaçtan meydana gelmektedir.
“Mantar suyu gökten inmiştir, göze şifadır.”
“Hurma ile hıyar yemek insanı şişmanlatır.”

HASTAYI YEMEYE VE İÇMEYE ZORLAMAYIN

Peygamberimiz (S.A.V.) “Akciğer zarı iltahabı (zatülcenp) hastalığından dolayı bizlere safran. Zeytinyağı ve öd ağacının tozu ile tedavi olmamızı tavsiye etti. Bunlar ağızdan verilir.” “Hummayı ( ateşli hastalıkları) su ile serinletiniz.”
“Hastayı yemek ve içmeye zorlamayın. Çünkü, onları Allah tealâ yedirir içirir.”
“Muhallebi hastanın kalbine rahatlık verir. Üzüntülerini de giderir.”
“Hz. Peygamber (S.A.V.) bir ara hasta olan Hz. Ali (R.A.) ye (Sakın hurma yeme, nekahat devresindesin.) demiş ve pancar ile arpa ekmeği yemesini tavsiye etmiştir.”
“Kan aldıran vücudun yükünü hafifletmiş ve gözlerini kuvvetlendirmiş olur.”
“Aç karnına kan aldırmak daha uygundur”
“Şifa üç şeydedir: Bal şerbeti içmek, kan aldırmak ve vücudu ateşle dağlamak. Fakat. Ümmetimi ateşle dağlamaktan men ederim.”
“Yolculuğa çıkınız, sıhhat bulursunuz.”
“Sürme taşı ile sürme çekin: çünkü, sürme taşı gözü açar ve kirpikleri besler.”

Hz. İsa’nın tıbbi mucizelerini öğrenmek için, TIKLAYINIZ

YORUMLAR (4)

 1. Şaban ayının 15. gecesi 2022 » Habernett – Habernett diyorki:

  […] 4 Mart Cuma günü başlayıp 1 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) bu ay için “Benim ayımdır” tanımında bulunmuştur. Her biri ayrı öneme sahip […]

 2. Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayının önemi nedir? » Habernett – Habernett diyorki:

  […] 4 Mart Cuma günü başlayıp 1 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) bu ay için “Benim ayımdır” tanımında bulunmuştur. Her biri ayrı öneme sahip […]

 3. Şaban Ayı Mart'ın Kaçında? » Habernett – Habernett diyorki:

  […] 4 Mart Cuma günü başlayıp 1 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) bu ay için “Benim ayımdır” tanımında bulunmuştur. Her biri ayrı öneme sahip […]

 4. Şaban Ayı Mesajları Resimli 2022 » Habernett – Habernett diyorki:

  […] 4 Mart Cuma günü başlayıp 1 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) bu ay için “Benim ayımdır” tanımında bulunmuştur. Her biri ayrı öneme sahip […]