Son Dakika Haberler

Patogenez ile ilişkili terimler nelerdir?

Patogenez ile ilişkili terimler nelerdir?
Okunma : Yorum Yap
 • Enfeksiyon etkenleri; yapıları, biyolojik ve biyokimyasal özellikleri ile çok değişkendirler.
 • Birbirlerinden farklı enfeksiyon geliştirme mekanizmaları vardır.
 • Bakteri için insan vücudu; üremesi için gereken sıcaklığı, nemi ve gıdayı içeren uygun bir ekolojik çevredir.
 • Amaçları? Yaşamak… Yeterli sayıya ulaştıklarında…. Koloni oluşturmalarını destekleyecek fonksiyonlarını devreye sokarlar. Üremenin yan ürünleri ortaya çıkar (Gaz, asit vb.).
 • Konakta hasara yol açarlar.
 • Bakteriyel enfeksiyonların patogenezi; hastalığın belirti ve bulgularının gelişimine yol açan mekanizmaları içerir.
 • Hastalık gelişimi; bakterinin yol açtığı hasar ve enfeksiyona karşı gelişen doğal ve bağışık yanıtın bir sonucu olarak izlenir.

 Patogenez ile ilişkili terimler:

 • Aderans (Adezyon, Tutunma): Bakterinin konak hücre yüzeyine yapışması
 • İnvazyon: Bakteri, parazit, mantar veya virüslerin konak hücrelere veya dokulara girişi ve vücutta yayılması
 • Enfeksiyon: Bir etkenin vücutta çoğalması. Normal flora bakterilerinin çoğalması enfeksiyon olarak kabul edilmez. Kişi asemptomatik bile olsa patojen bir bakterinin çoğalması enfeksiyondur.
 • Taşıyıcı: Asemptomatik enfeksiyonu olan ve etkeni başka bir insana bulaştıran kişi (ya da hayvan)
 • Patojen: Hastalığa sebep olabilen mikroorganizma
 • Nonpatojen: Patojen olmayan, normal floraya ait olabilen, hastalık yapmayan mikroorganizma
 • Oportunistik (fırsatçı) patojen: Konağın direnci (bağışıklık sistemi) bozuk olduğunda hastalığa sebep olan etken
 • Patojenite: Enfeksiyöz bir ajanın hastalık oluşturabilme yeteneği
 • Toksijenite: Mikroorganizmanın hastalığın gelişmesine katkısı olan toksin salgılama yeteneği
 • Virülans: Bir mikroorganizmanın hastalık oluşturma yeteneğinin derecesi. İnvazyon kabiliyeti ve toksijeniteyi de içerir. Yüksek virülansa sahip ajanlar az sayıda olduklarında bile hastalık oluşturabilirler.

 BAKTERİYEL PATOJENİTE VE VİRÜLANS FAKTÖRLERİ

 • Patojen bakterilerin;
 • Bulaşıcılık
 • Konak hücreye tutunma
 • Konak hücre ve dokularını invaze etme
 • Toksin salgılama
 • Konağın bağışıklık sisteminden korunabilme gibi özelliklerinin olması gerekir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)