Son Dakika Haberler

Kuran’ı Kerim’de geçen Şira yıldızı | Astrolog Nilay Dinç

Kuran’ı Kerim’de geçen Şira yıldızı | Astrolog Nilay Dinç
Okunma : 1 Yorum

Astrolog Nilay Dinç’in açıklamasından sonra Kuran’da geçen Şira yıldızı merak konusu oldu. Peki Şira yıldızını değerli kılan nedir? Önemi nedir? İşte Nilay Dinç”in o paylaşımı…

KURAN’I KERİM’DE ŞİRA OLARAK GEÇİYOR

Astrolojide Sirius dediğimiz Kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’de Şira yıldızı olarak geçiyor. Kuran’ı Kerim de adı geçen bir kaç yıldızdan biridir. Yılda 1 kez Güneş ile kavuşuyor. Her ay Ay ile kavuşuyor’

YILDA BİR KEZ GÜNEŞ İLE KAVUŞUYOR

28 Nisan Yarın Türkiye saati ile 21:35 ile 01:20 arası kavuşup Kucaklaşıyor olacaklar. Büyük günü ibadet ve dua ile geçirmekte fayda var.

Mutlaka bir hayır işleyelim. Bir çiçeğe su, bir hayvana mama su, bir ihtiyaç sahibine destek olmamız gereken özel bir gün. Yaptığımız iyilikler misli ile dönecek bize inşallah 
Sirius ya da Şira , Büyük Köpek Takım yıldızı’nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece göğünün Ay’dan sonra en parlak çift yıldız sistemidir.

ASTROLOG NİLAY DİNÇ’DEN UYARI

Kur’an-ı Kerim mucizesi olarak bilinen Sirius yıldızı bu yıl 28_29  Nisan günlerinde etkisini gösterecek. Kur’an-ı Kerim’de Şira adıyla geçen Sirius yıldızı güneşin 2 katı büyüklüğünde 23 katı parlaklıkta olan yıldızdır. Sirius A ve Sirius B den oluşur. Her ikisi birbirinin etrafında ve birlikte hareket etmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de Necm Suresi’nde 49. ve 9. ayette geçmektedir. Bu iki yıldızın birlikte hareket etme süresi de 49 yıl 9 aydır. Kur’anı- ı Kerimde 49. ve 9. ayetlerde geçmesi belirtilir.

Bolluk, bereket, sevgi ve şifa yağacak enerjiler açık olacak.
Şüphesiz O, Şi’râ’nın Rabbidir.” (Necm, 53/49) [9] O kadar ki iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.Bol Dua, Bol hayır işleyip Allah’a sığınıp dileklerimizi Allah’tan dileyelim.

dfc s Habernet

Şira yıldızı ne demek?

“Kur’an-ı Kerim’de Şira adıyla geçen Sirius yıldızı güneşin 2 katı büyüklüğünde 23 katı parlaklıkta olan yıldızdır. … Sirius B eskiden çok parlak bir yıldızken zaman içinde simsiyah hale gelmiştir. Sirius A ise büyük ışığını ve gücünü korumaktadır.

Şira yıldızı nerede?

Dünya’nın en eski tapınağı Göbeklitepe, Sirius yıldızına tapınmak için inşa edildi! Şanlıurfa’nın Örencik Köyü’nde bulunan 11.000 yaşındaki tapınak, binlerce yıl önce günümüzde Sirius, o dönem Şira olarak bilinen yıldıza tapmak için inşa edildi.

Sirius ne anlama gelir?

Sirius ya da Akyıldız, Büyük Köpek Takımyıldızı’nda yer alan bir çift yıldız. … Bunlardan daha büyük olan Türkçe’de Akyıldız ismiyle bilinen Sirius-A bileşeni Sirius A, Sirius B’den Dünya’ya daha yakındır ve çıplak gözle görülebilen en parlak yıldızdır

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Şüphesiz O, Şi’râ’nın Rabbidir.” (Necm, 53/49)

“Şi’râ”, bazı Cahiliye Arapları’nın taptığı yıldız, samanyolunun en parlak yıldızıdır.

“O, Şi’râ’nın Rabbidir” ifadesiyle, Allah’ın, evrenin yaratıcı ve hakimi olduğu vurgulanmaktadır.

Şi’râ, bazı Arap kabilelerinin şans kaynağı saydıkları, bahtlarını kendisine bağladıkları ve bu sebeple taptıkları en parlak yıldız olarak anlaşılmıştır.

Batı dillerinde yazılan meal ve tefsirlerde, Şi’râ karşılığında genellikle “Sirius” kelimesinin kullanılması da bu anlamdan hareketle yapılmış bir çeviridir. (mesela bk. Arthur J. Arberry, The Koran, s. 552; Hamidullah, Le Saint Coran, s. 528)

Sirius, dilimizde Akyıldız veya Şi’rayıyemani olarak bilinen ve Büyükköpek takım yıldızı içinde yer alan en parlak yıldızın adıdır.

Öyle anlaşılıyor ki, ayette Yüce Allah’ın Şi’râ’nın da Rabbi olduğu belirtilerek, bir tür şirk olan bu gibi telakkilerin temelden yıkılması hedeflenmektedir.

Bu kısa bilgiden sonra konunun detayına gelince:

Sözlükte “saç” anlamındaki şa‘r kökünden türetilir ve “parlak bir yıldız” diye tanımlanır.

Arap dilcilerinin şi‘râyı “saçlı” manasında Arapça asıllı bir kelime kabul etmelerine rağmen şarkiyatçılar, kelimenin Grekçe’deki sirius isminin Arapçalaşmış şekli olabileceği görüşündedir (Horovitz, s. 119; Jeffery, s. 186).

Kuran-ı Kerîm’de cins ismi olarak necm ve kevkeb kelimeleriyle yıldızlara işaret edilmiş, sadece şi‘râ özel ismiyle anılmıştır. (Necm 53/49) Sahih hadis kaynaklarında bu isme rastlanmamaktadır.

ŞİRA’NIN DİĞER ADI DA MİRZEM OLARAK BİLİNİR

Gerek sözlüklerde gerekse tefsirlerde şi‘rânın bir adının da mirzem olduğu, Cevzâ’dan (İkizler burcu) sonra doğduğu ve doğuşu sırasında yüksek bir hararet taşıdığı belirtilir.

Bazı Araplar şi‘râ kelimesinden büyükköpek takım yıldızını, bazıları da Cevzâ burcunda yer alan mirzemi anlardı. Aslında şi‘râ bir çift yıldız olup bunlardan güneye düşene şi‘râ-yı Yemâniyye, kuzeye düşene şi‘râ-yı Şâmiyye denirdi.

Asıl şi‘râ samanyolunun ve büyükköpek (orions dog, canis major / avcı köpeği) takım yıldızının en parlak yıldızı olan şi‘râ-yı Yemâniyye’dir.

Nitekim Batlamyusçu Grek astronomisinde şi‘râ büyük bir köpek resminin ağzında gösterilmiştir. Şi‘râ-yı Şâmiyye ise küçük köpek (canis minor) takım yıldızı içinde yer alır. Şi‘râ-yı Yemâniyye’ye abûr, şi‘râ-yı Şâmiyye’ye gumeysâ adı da verilmiştir. Câhiliye dönemi inancına göre bunlar Süheyl (Orion) yıldızının kız kardeşleridir.

Diğer yıldızların aksine şi‘râ-yı Yemâniyye semayı enine kateder (ubûr) ve bu sebeple ona abûr denir.

GÖKYÜZÜNÜN EN PARLAK YILDIZI

Gökyüzünün en parlak yıldızı kabul edilen şi‘râ güneşten yirmi üç kat daha parlak, elli kat daha büyüktür ve dünyadan 8,7 ışık yılı (51 trilyon mil) uzaklıktadır. Bu mesafe dünya ile güneş arasındaki 149 milyon kilometrelik uzaklığın 1 milyon katıdır.

Şubat ve mart aylarında şi‘râ dünyanın her yerinden görülebilir. Doğuş zamanı ayınkine yakındır. İkizler burcunda bulunan sacayağı şeklindeki üç yıldızın adı olan “hek‘a” ile Cevzâ’dan sonra doğar.

Câhiliye Arapları genellikle şi‘râya büyük önem verir, dünya üzerinde etkili olduğuna inanır, bazı kabileler ona tapardı. Araplar içinde ona ilk tapanın Ebû Kebşe el-Huzâî olduğu söylenir. (Âlûsî, XXVII, 69-70)

Bir rivayete göre müşrikler, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin kendi dinlerini reddedip yeni bir din tebliğ etmesini Ebû Kebşe’nin şi‘râya tapmasına benzetip ona “Ebû Kebşe’nin oğlu” demişlerdir.

Cahiliye şiirinde şi‘râya yer verilmesi bu yıldıza gösterilen saygının bir ifadesidir. (bazı örnekler için bk. Kurtubî, XVII, 119; Horovitz, s. 119)

Kuran-ı Kerîm’de;

– karanın ve denizin karanlıklarında yön bulma gibi hususlarda yıldızların insanlar için bir işlev gördüğü (En‘âm 6/97; Nahl 16/16),

– semanın burçlarla, yıldızlarla donatıldığı (Hicr 15/16; Sâffât 37/6)

– yıldızların Allah tarafından yaratılıp O’nun buyruğuna boyun eğen, kudretine şahitlik eden varlıklar olduğu (A‘râf 7/54; Nahl 16/12)

ve zamanı gelince ışıklarının söneceği (Mürselât 77/8; et-Tekvîr 81/2)
belirtilmektedir.

Dikkatleri çeken şi‘râ da bunlardan farklı olmayıp, “Şi‘rânın rabbi de yalnız O’dur.” (Necm 53/49

Bu ayetin geçtiği Necm suresinin başında, “Andolsun o yıldıza battığında” buyurularak yıldızın batmasına vurgu yapılmış, En‘âm suresinde (6/76) Hz. İbrâhim’in, Allah inancı konusunda kavmiyle tartışırken kendisini bir yıldıza tapıyormuş gibi gösterip onun batması üzerine, “Ben böyle batıp gidenleri sevmem” dediği bildirilmiştir.

Böylece; insanların bazı gök cisimlerine olağan üstü özellikler atfetmeleri veya tapmaları gibi yanlış yollara düşmemeleri, yıldızların da batıp kaybolduğunu görmeleri gerektiği hususu ifade edilmiştir.

 

YORUMLAR (1)

  1. Merkür ve Sirius kavuşmasının etkileri – Habernett – Habernett diyorki:

    […] Mutlaka bir hayır işleyelim. Bir çiçeğe su, bir hayvana mama su, bir ihtiyaç sahibine destek olmamız gereken özel bir gün. Yaptığımız iyilikler misli ile dönecek bize inşallah  Sirius ya da Şira , Büyük Köpek Takım yıldızı’nda yer alan bahar ayında kuzey yarı küreden görülebilen gece göğünün Ay’dan sonra en parlak çift yıldız sistemidir. Yazının devamı için tıklayınız.. […]