Son Dakika Haberler

Koklear ve Retrokoklear patoloji nedir?

Koklear ve Retrokoklear patoloji nedir?
Okunma : Yorum Yap

Koklea da dahil olmak üzere, o bölgeye kadar oluşan patolojiler koklear patoloji olarak adlandırılır. Peki.. Retrokoklear ve koklear patoloji nedir? Koklear ve Retrokoklear patoloji ayrımı nasıl yapılır? Dinamik aralık nedir? Akustik refleks testi nasıl yapılır? Vestibüler sistem nedir?

KOKLEAR VE RETROKOKLEAR PATOLOJİ NEDİR?

• Retrokoklear patoloji ise, 8.sinir ve sonrasında meydana gelen lezyonları ifade etmek için kullanılır.

Koklear 

Retrokoklear

DİNAMİK ARALIK NEDİR?

KOKLEAR VE RETROKOKLEAR PATOLOJİ AYRIMI

Dinamik aralık, kişinin işitme eşiği (en az duyduğu seviye) ile rahatsız olduğu (max. duyabildiği) seviye arasındaki farktır.

 Normal işitmeye sahip kişilerde bu farkın en az 60 dB olması gereklidir.

Rahatsız olma seviyesi, bir nevi akustik refleks eşikleridir. Çünkü akustik refleks, kişi sesten rahatsız olduğunda iç kulağı korumak üzere çalışır.

Normal işiten bireylerin hava yolu işitme eşikleri ile aynı kulaktaki akustik refleks eşikleri arasındaki fark 60 dB ve daha fazladır.

Bu farkın 55 dB ve daha altına düşmesi durumuna Metz Recruitment(+) denir.

Bu durum koklear patoloji lehinedir.

Koklear patolojisi olan hastalarda, dinamik aralık daralmıştır.

• Kişiler yüksek şiddetteki sesten aşırı rahatsız olurlar.

• Retrokoklear patolojisi olanlarda ise rahatsız olma durumu pek görülmez.

 

PERİFERİK İŞİTME SİSTEMİ

1.Kulağa gönderilen uyaran, önce dış kulak kanalı aracılığıyla kulak zarına ulaşır.

2. Kulak zarında meydana gelen titreşimler, orta kulaktaki kemikçikleri harekete geçirir.

3. Stapes tabanı ile iç kulağa (kokleaya) aktarılan enerji, 8.sinire ulaşır.

SANTRAL İŞİTME SİSTEMİ

Koklear nucleus, 8.sinir tarafından getirilen bilginin daha üst seviyelere taşınmasından sorumludur.

5. Superior olivery kompleks, koklear nucleustan gelen işitsel bilginin entegrasyonunda önemli bir fonksiyona sahiptir. Her iki kulaktan gelen bilgilerin ilk karşılaşma yeridir.

Kulağa yerleştirilen probla birlikte gönderilen yüksek şiddetteki uyaran; dış kulak, orta kulak, koklea ve 8.sinir yapılarından geçerek santral işitme sistemine ulaşır.

 Buradan, koklear nuclues ve superior olivery kompleks seviyesine iletilir.

 Yüksek şiddetteki sese karşı oluşan tepki, superior olivery kompleksten 7.sinire ulaşarak stapes kasının kasılmasını sağlar.

 

Akustik-refleks-kasılma

Akustik refleksin gözlenmesi için DKK ve orta kulakta herhangi bir patolojinin olmaması, yeterli işitmenin olması, fasiyel sinirin intakt olması ve beyinsapında orta hatta yer kaplayan bir lezyon olmaması gibi koşullar vardır Akustik refleks, maksimum geçirgenliğin olduğu kulak basıncında yapılır. Çünkü -50 daPa orta kulak basıncı bile akustik refleks eşiklerinde yükselmeye neden olabilmektedir. 

Stapesin boyun ya da baş kısmına yapışan M.stapedius, yeterli şiddet ve sürede akustik sinyal verilmesi ile kasılabilir. Bu kasılma akustik refleks olarak adlandırılır. Ayrıca yüksek şiddetteki seslerde zarı gevşeterek iç kulağa aşırı derecede ses basıncının gitmesine engel olur.

Stapes-kası

Bunlar:

• M.tensor timpani

• M.stapedius

M.stapedius;

İnsan vücudunun en küçük çizgili kasıdır. Akustik refleks mekanizmasında görevlidir.

M.tensor timpani ise, akustik refleks mekanizmasında görev almaz.

AKUSTİK REFLEKS TESTİ NASIL YAPILIR?

İşitme eşiğinin yaklaşık olarak 70-80 dB üzerinde saf ses uyaran verildiğinde; orta kulaktaki tensor timpani kası malleusu kulak zarından uzaklaştırırken, stapedius kası ise stapes tabanını oval pencereden orta kulağa doğru çeker. Orta kulaktaki bu iki kasın ters yöndeki hareketi iç kulağı yüksek şiddetteki seslerden korur.

Akustik refleks, orta kulak içindeki istemsiz kas kasılmalarını gösterir.

Akustik refleks, işitme düzeyine göre elde edilir.

İşitme kaybı arttıkça, akustik refleks görülme ihtimali azalır.

Akustik refleks 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz ve 4000 Hz frekanslarında ölçülür.

• Verilen ses şiddeti ise genelde 85-110 dB arasında değişmektedir.

Akustik refleks, cihazlara göre farklılık göstermekle birlikte otomatik ya da manuel olarak ölçülebilir.

• Max. 120 dB’ye kadar çıkan cihazlar mevcuttur. Fakat işitme sağlığı açısından 110 dB’nin üzerine çıkılması tavsiye edilmez.

• Normal işiten kişilerde çoğunlukla max 100 dB’de elde edilmektedir.

Akustik refleks eşikleri tanısal bilgi sağlar.

• Etkilenen kulağa, patolojiye ve patolojinin yerine göre kaydedilir.

VESTİBÜLER SİSTEM NEDİR? 

Denge mekanizmasında;

 Vestibüler Sistem

 Vizüel Sistem

 Proprioseptif Sistem

Bu üç sistemden bilgiler alınarak, santral yollara iletilir.

Üç sistemin birbiri ile uyumlu çalışması gerekmektedir.

 Birinin çalışmaması sistemi aksatsa da, diğer mekanizmalar ile zaman içerisinde telafi edilebilir.

 Bilinçli ya da refleksif olarak denge sağlanabilir.

VESTİBÜLER SİSTEM

Periferik Vestibüler Sistem
(Semisirküler Kanallar) (Otolitler) (8.sinir)

Santral Vestibüler Sistem
(Vestibüler Çekirdekler) (Serebellum) (Spinal Kord) (Korteks)

1 s Habernet

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)