Son Dakika Haberler

Fırsatçı mikozlar nelerdir? Nerelerde görülür?

Fırsatçı mikozlar nelerdir? Nerelerde görülür?
Okunma : Yorum Yap

Çok eski çağlardan beri en sık görülen deri enfeksiyonları mantarlardır.Mantarlar doğada sayıca çok fazla olan genellikle nemli ortamlarda yaşamaya elverişli canlılardır.Peki Fırsatçı Mikozlar nelerdir? Fırsatçı mikozlar nerelerde görülür?

Mantar rahatsızlıkları çok büyük kitleleri etkilemekte ve çoğu zaman kişide büyük rahatsızlık oluşturmadığından tedavi için başvuran hastaların sayısı az olmakta ve kişiden kişiye bulaşılırlığı artmaktadır.

FIRSATÇI MİKOZLAR

 • Fırsatçı mikoz, bağışıklık sistemi baskılanmış kemoterapi alan hastalarda, organ nakli alıcılarında ve hematolojik malignitesi olanlarda gelişen mikozlara verilen ortak isimdir. Bu tanımlama klinik bir tanımlamadır.
 • Etkenleri, taksonomik olarak farklı sınıflara ait, çok farklı küf ve maya mantarlarını içeren heterojen bir gruptur.
 • Doğada bulunan mantarların hepsi fırsatçı mikoza neden olabilir.
 • Pnömoni, fungemi, deri ve deri altı mikozları, ürogenital sistem mikozları şeklinde ortaya çıkmalarına bağlı olarak farklı klinik görünümler sergilerler.
 • Kandidiyazis (kandidoz)
 • Kriptokokkozis
 • Aspergillozis
 • Zigomikozis
 • Trikosporonozis, fusaryozis, penisillozis

FIRSATÇI MİKOZLAR NERELERDE GÖRÜLÜR

 • Kandidoz, Candida türleri gerçek veya yalancı hifa oluşturma yetenekleri olan maya türünden mantarlardır.
 • Her yerde; toprak ve gıdalarda, insan derisinde, gastrointestinal, genitoüriner ve solunum yollarındaki mukozalarda bulunur.
 • Belirli durumlarda klinik olarak önem taşıyan Candidatürleri C. albicans, C. guilliermondii, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. kefyr, C. lusitaniae, C. rugosa, C. dubliniensis ve C. Glabrata (Torulopsis glabrata)’dır.
 • 1940’lı yıllarda antibiyotiklerin kullanıma girmesinden sonra kandida enfeksiyonlarının insidansında keskin bir artma gözlenmiştir.
 • 1980-1990 yılları arasında 180 hastanede yapılan bir takip araştırmasında Candida türleri hastane enfeksiyonu etkenleri arasında altıncı sırada yer alırken, idrardan en fazla soyutlanan (%46) etken idi.
 • Candida türleri dolaşım enfeksiyonlarının da en önemli dördüncü etkeni (%8) olup, mortalitesi %29 olarak bulunmuştur (mantar dışındaki dolaşım etkenlerinin mortalitesi %17).
 • Candida enfeksiyonlarının sıklığı giderek artarken, daha önce tanımlanmamış tablolar da giderek artan sayıda bildirilmektedir.
 • Pamukçuk, özefajit, özefagus dışı gastrointestinal kandidoz, vajinit, kütanöz sendromlar (follikülit, balanit, intertrigo, dissemine kütanöz kandidoz, paronişi, kronik mukokütanöz kandidoz vb.), santral sinir sistemi ve solunum sistemi tutulumları, kalp tutulumu ve endokardit, üriner sistem kandidozu, artrit, osteomiyelit, karaciğer ve dalak tutulumu, göz ve damar enfeksiyonunun yanı sıra dissemine kandidoz görülebilir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)