Son Dakika Haberler

Elektrofizyolojik test yöntemleri ne zaman kullanılır?

Elektrofizyolojik test yöntemleri ne zaman kullanılır?
Okunma : 1 Yorum

Objektif testler; test edilen kişinin teste aktif katılımının gerekmediği, uyku esnasında veya uyanıkken, bireyin işitmesinin veya işitme organının bir bölümünün ölçülmesi için kullanılır. Peki.. Elektrofizyolojik test yöntemleri ne zaman kullanılır? Akustik refleks testi nasıl yapılır?

ELEKTROFİZYOLOJİK TEST YÖNTEMLERİ NE ZAMAN KULLANILIR?

Bebeklerde ve küçük çocuklarda,
Otizm, zeka geriliği, öğrenme bozukluğu gibi işitme kaybı dışında ek problemi olanlarda,
Motor ve bilişsel gelişimleri açısından davranım yöntemlerine koopere olamayanlarda,

Yenidoğan işitme taramasında,

Fonksiyonel işitme kaybının tespitinde,
Hastalıkların ayırıcı tanısında,
Yapılan subjektif testlerin desteklenmesinde kullanılır.

Orta kulakta yer alan malleus, incus ve stapes kemikçiklerine bağlı 2 adet kas vardır. Tensor timpani kası, tutunduğu malleusu hareket ettirerek kulak zarını gerer veya gevşetir. Böylece zarın akustik impedansını değiştirir. Bu sayede zar seslere karşı daha duyarlı ya da duyarsız hale gelir. Peki.. Akustik refleks testi nedir? Akustik refleks testi nasıl yapılır? Akustik refleks arkı şeması nedir?

AKUSTİK REFKLEKS NEDİR?

Stapesin boyun ya da baş kısmına yapışan M.stapedius, yeterli şiddet ve sürede akustik sinyal verilmesi ile kasılabilir. Bu kasılma akustik refleks olarak adlandırılır. Ayrıca yüksek şiddetteki seslerde zarı gevşeterek iç kulağa aşırı derecede ses basıncının gitmesine engel olur.

Stapes-kası

Bunlar:

• M.tensor timpani

• M.stapedius

M.stapedius;

İnsan vücudunun en küçük çizgili kasıdır. Akustik refleks mekanizmasında görevlidir.

M.tensor timpani ise, akustik refleks mekanizmasında görev almaz.

AKUSTİK REFLEKS TESTİ NASIL YAPILIR?

İşitme eşiğinin yaklaşık olarak 70-80 dB üzerinde saf ses uyaran verildiğinde; orta kulaktaki tensor timpani kası malleusu kulak zarından uzaklaştırırken, stapedius kası ise stapes tabanını oval pencereden orta kulağa doğru çeker. Orta kulaktaki bu iki kasın ters yöndeki hareketi iç kulağı yüksek şiddetteki seslerden korur.

Akustik refleks, orta kulak içindeki istemsiz kas kasılmalarını gösterir.

Akustik refleks, işitme düzeyine göre elde edilir.

İşitme kaybı arttıkça, akustik refleks görülme ihtimali azalır.

Akustik refleks 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz ve 4000 Hz frekanslarında ölçülür.

• Verilen ses şiddeti ise genelde 85-110 dB arasında değişmektedir.

Akustik refleks, cihazlara göre farklılık göstermekle birlikte otomatik ya da manuel olarak ölçülebilir.

• Max. 120 dB’ye kadar çıkan cihazlar mevcuttur. Fakat işitme sağlığı açısından 110 dB’nin üzerine çıkılması tavsiye edilmez.

• Normal işiten kişilerde çoğunlukla max 100 dB’de elde edilmektedir.

AKUSTİK REFLEKS ARKI ŞEMASI NEDİR?

Akustik-refleks-arkı-şeması

 

AKUSTİK-REFLEKS

PERİFERİK İŞİTME SİSTEMİ

1.Kulağa gönderilen uyaran, önce dış kulak kanalı aracılığıyla kulak zarına ulaşır.

2. Kulak zarında meydana gelen titreşimler, orta kulaktaki kemikçikleri harekete geçirir.

3. Stapes tabanı ile iç kulağa (kokleaya) aktarılan enerji, 8.sinire ulaşır.

SANTRAL İŞİTME SİSTEMİ

Koklear nucleus, 8.sinir tarafından getirilen bilginin daha üst seviyelere taşınmasından sorumludur.

5. Superior olivery kompleks, koklear nucleustan gelen işitsel bilginin entegrasyonunda önemli bir fonksiyona sahiptir. Her iki kulaktan gelen bilgilerin ilk karşılaşma yeridir.

Kulağa yerleştirilen probla birlikte gönderilen yüksek şiddetteki uyaran; dış kulak, orta kulak, koklea ve 8.sinir yapılarından geçerek santral işitme sistemine ulaşır.

 Buradan, koklear nuclues ve superior olivery kompleks seviyesine iletilir.

 Yüksek şiddetteki sese karşı oluşan tepki, superior olivery kompleksten 7.sinire ulaşarak stapes kasının kasılmasını sağlar.

 

Akustik-refleks-kasılma

Akustik refleksin gözlenmesi için DKK ve orta kulakta herhangi bir patolojinin olmaması, yeterli işitmenin olması, fasiyel sinirin intakt olması ve beyinsapında orta hatta yer kaplayan bir lezyon olmaması gibi koşullar vardır Akustik refleks, maksimum geçirgenliğin olduğu kulak basıncında yapılır. Çünkü -50 daPa orta kulak basıncı bile akustik refleks eşiklerinde yükselmeye neden olabilmektedir. 

Akustik refleks eşikleri tanısal bilgi sağlar.

• Etkilenen kulağa, patolojiye ve patolojinin yerine göre kaydedilir.

ÖRNEK 1
 Sağ kulak kemikçik zincirinde kopukluk var. Hangi akustik refleksler alınamaz?

SAĞ İPSİLATERAL

SAĞ KONTRALATERAL

SOL KONTRALATERAL

ÖRNEK 2
 Sağ kulaktaki 8.sinirde bir patoloji mevcuttur. Hangi akustik refleksler alınamaz?

SAĞ İPSİLATERAL

SAĞ KONTRALATERAL

ÖRNEK 3
 Sağ kulaktaki 7.sinirde bir patoloji mevcuttur. Hangi akustik refleksler alınamaz?

SAĞ İPSİLATERAL

SOL KONTRALATERAL

OTOLİT ORGANLAR NELERDİR?

Otolit organlar içerisinde, adından da anlaşılacağı üzere otokonya adı verilen CaCO₃ (kalsiyum karbonat)’ten yapılmış granüller bulunur.

Bu kristallerin yoğunlukları endolenften daha fazladır. Bu yoğunluk farkı beyne hareketle ilgili kuvvet ve yön bilgisini gönderir.

Utrikül ileri-geri,

 Sakkül aşağı-yukarı, hareketlerin algılanmasını sağlar. Bu iki sistemin birlikte çalışması, hareketin yön ve hız bilgisini bize verir.

SSK’ların her biri ise sadece tek boyutlu hareket bileşenini algılamaktadır.

Denge sistemi; üç boyutlu uzayda oryantasyonumuzu sağlayan ve buna göre, düşmeyi engelleyecek şekilde vücut postürümüzü ayarlayan bir mekanizmadır. Peki… Vestibüler sistem nedir? Vestibüler sistem ne işe yarar?

VESTİBÜLER SİSTEM NEDİR? 

Denge mekanizmasında;

 Vestibüler Sistem

 Vizüel Sistem

 Proprioseptif Sistem

Bu üç sistemden bilgiler alınarak, santral yollara iletilir.

Üç sistemin birbiri ile uyumlu çalışması gerekmektedir.

 Birinin çalışmaması sistemi aksatsa da, diğer mekanizmalar ile zaman içerisinde telafi edilebilir.

 Bilinçli ya da refleksif olarak denge sağlanabilir.

VESTİBÜLER SİSTEM

Periferik Vestibüler Sistem
(Semisirküler Kanallar) (Otolitler) (8.sinir)

Santral Vestibüler Sistem
(Vestibüler Çekirdekler) (Serebellum) (Spinal Kord) (Korteks)

1 s Habernet

Fonksiyonel işitme kaybı nedir ve nasıl anlaşılır. TIKLAYINIZ

 

YORUMLAR (1)

  1. Östaki tüpü fonksiyon testi nedir? Nasıl yapılır? » Habernett – Habernett diyorki:

    […] Elektrofizyolojik test yöntemleri ne zaman kullanılır. TIKLAYINIZ […]